Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju

red. Jolanta Klimczak, red. Katarzyna Ponikowska
Cena: 23,10 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-945-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 25,20 zł

Katowice 2016
ISSN 1508-6305
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-930-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-998-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. T. 4

red. Eugeniusz Knapik, red. Wojciech Stępień, red. Jarosław Szurman, red. Agnieszka Woźniakowska
Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-990-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-882-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. T. 3

red. Eugeniusz Knapik, red. Wojciech Stępień, red. Jarosław Szurman, red. Agnieszka Woźniakowska

Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka. Tracing Tadeusz Sławek’s Routes

red. Piotr Bogalecki, red. Zbigniew Kadłubek, red. Alina Mitek-Dziemba, red. Karolina Pospiszil
Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-880-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 71,40 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-226-3008-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Dyskursy widzialności. Słowa a obrazy

red. Paweł Sarna, red. Matylda Sęk
Cena: 65,10 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-689-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-986-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony