Czasopisma

Cena: 44,10 zł

Katowice 2014
ISSN 1506-5790
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Toruń 2014
ISSN 2299-4106
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 33,60 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-63268-28-2
ISSN 1898-1593
Wydawca: Wydawnictwo Gnome

Cena: 23,10 zł

Warszawa 2013
ISSN 2080-7147
Wydawca: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy – Instytut Slawistyki PAN

„Ecumeny and Law” 2013, No. 1: Marriage covenant – paradigm of encounter of the „de matrimonio” thought of the East and West

Zygfryd Glaeser, Marek Petro, Teodosie Petrescu, Andrzej Pastwa, Urszula Nowicka, Damián Němec, Piotr Kroczek, Tadeusz Kałużny, Leszek Adamowicz, Tomasz Gałkowski, Ginter Dzierżon, Nicolae V. Dură, Pavol Dancák, František Čitbaj, Józef Budniak, Paweł Bortkiewicz, red. Andrzej Pastwa
Cena: 35,70 zł

Katowice 2013
ISSN 2353-4877
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2013
ISSN 2084-0772
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 1 (11)

red. Magdalena Knapik, red. Agnieszka Nęcka
Cena: 37,80 zł

Katowice 2013
ISSN 2084-0772
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 12,60 zł

Katowice 2013
ISSN 1898-1593
Wydawca: Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2013
ISSN 2084-4697
Wydawca: grupakulturalna.pl

Cena: 37,80 zł

Katowice 2013
ISSN 0137-706X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony