Czasopisma

Cena: 5,25 zł

Katowice 2013
ISSN 0137-706X
Wydawca: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISSN 2391-9973
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISSN 1896-7604
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2015
ISSN 2084-0772
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2016. Vol. 2 (1)

red. Danuta Gabryś-Barker, red. Adam Wojtaszek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISSN 2450-5455
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 16,80 zł

Katowice 2016
ISSN 1898-1593
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Romanica Silesiana” 2015, No 10: Insularia

oprac. Aneta Chmiel, oprac. Andrzej Rabsztyn, oprac. Zuzanna Szatanik, red. Ewelina Szymoniak
Cena: 29,40 zł

Katowice 2015
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 50,40 zł

Katowice 2015
ISSN 2084-4697
Wydawca: grupakulturalna.pl

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2015. T. 15

red. Grzegorz Odoj, red. Magdalena Szalbot
Cena: 10,50 zł

Katowice 2016
ISSN 1505-4195
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2015
ISSN 1506-5790
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony