Czasopisma

„Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 1 (11)

red. Magdalena Knapik, red. Agnieszka Nęcka
Cena: 37,80 zł

Katowice 2013
ISSN 2084-0772
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 12,60 zł

Katowice 2013
ISSN 1898-1593
Wydawca: Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2013
ISSN 2084-4697
Wydawca: grupakulturalna.pl

Cena: 37,80 zł

Katowice 2013
ISSN 0137-706X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Toruń 2013
ISBN 978-83-7780-692-0
ISSN 2299-4106
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 37,80 zł

Katowice 2013
ISSN 0137-706X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2012
ISSN 2084-0772
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2012
ISSN 0137-706X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2012
ISSN 0137-706X
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Warszawa 2012
ISSN 2080-7147
Wydawca: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy – Instytut Slawistyki PAN

Strony