O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości

red. Agnieszka Bielska-Brodziak
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2015
ISBN: 
978-83-8012-439-4
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
424
Wymiary: 
246 mm × 171 mm × 30 mm
Oprawa: 
twarda, szyta, folia matowa, lakier wybiórczy
Numer pracy: 
PN 3354
Inne: 
bibliogr., schem., tab., abstracts, key words
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa
Język: 
polski
52,50 zł

Opis

Wersja on-line

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości (całość)

01 Podmiotowość prawna — ujęcie teoretyczne

02 Podmioty w dyskursie interpretacyjnym — motywacja, interes a wybór rezultatu

03 Racjonalny czyli męski? Kategoria podmiotowości w dyskursie prawnym z punktu widzenia feministycznej jurysprudencji

04 O tym, czy nauka jest podmiotem tworzącym prawo

05 Podmiotowość zaklęta w języku — analiza podmiotu w strukturze składniowej zdań języka prawnego

06 Podmiotowość w dyskursie z perspektywy pragmatycznej. Na przykładzie implikatur konwersacyjnych

07 Podmioty w prawach człowieka

08 (Nie)paternalistyczna ochrona podmiotowości konsumenta?

09 Podmiotowość prawna sztucznej inteligencji?

10 Z problematyki uznania zagranicznej osoby prawnej

11 Przedsiębiorstwo jako podmiot prawa konkurencji — analiza pojęcia na gruncie przepisów traktatowych UE

12 "Podwójna osobowość" funduszy inwestycyjnych

13 Podmiotowość prawna spółki europejskiej (wybrane zagadnienia proceduralne)

14 Status spółki akcyjnej przed rejestracją

15 Podmiotowość prawna w sferze prawa administracyjnego (w poszukiwaniu kryteriów jej ustalania)

16 Podmiotowość prawna jednostek samorządu terytorialnego

17 Publiczne prawa podmiotowe w kontekście realizacji przez administrację publiczną norm zadaniowych

18 Jaka podmiotowość instytucji kontrolnych policji? Rys prawnoporównawczy

19 Pozycja procesowa oskarżyciela publicznego jako podmiotu praw i obowiązków procesowych w wojskowym postępowaniu karnym w Polsce okresu międzywojennego