Wieki Stare i Nowe. T. 1 (6)

red. Idzi Panic, red. Maria W. Wanatowicz
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2009
ISSN: 
1899-1556
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
380
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 23 mm
Oprawa: 
broszurowa, szyta, folia błyszcząca
Numer pracy: 
PN 2722
Inne: 
tab., wykr., streszcz., summ., Zsfg.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, wydawnictwo ciągłe
Język: 
czeski, polski
50,40 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Wieki Stare i Nowe. T. 1 (6) (całość)

01 Celtyckie pochówki dzików. Z badań nad sepulkralnymi zwyczajami plemion celtyckich

02 Cyceron, Katylina i wróżby

03 Udział i rola cezarian w zamachu na G. Juliusza Cezara (15 marca 44 roku)

04 Wykorzystanie wizerunku bóstw jako motywu propagandowego w mennictwie cesarzowych dynastii Sewerów

05 Cesarz rzymski Aurelian jako paedagogus militum

06 Postać króla Jana Olbrachta w historiografii i literaturze pięknej

07 Palingamní sňatky a otázka vdovství ve městech Frýdku a Místku

08 Bunt chłopów z Jaworzna w 1550 roku

09 Z badań nad zjawiskiem korupcji w nowożytnej Rzeczypospolitej XVII—XVIII wieku

10 Józef Szujski wobec powstania styczniowego

11 Przed rozłamem. Konflikty w galicyjskim ruchu ludowym w 1913 roku

12 Kształtowanie się światopoglądu Adama Piwowara (1874—1939)

13 Ksiądz biskup August Hlond wobec katolików niemieckiego pochodzenia na obszarze polskiego Górnego Śląska (1922—1926)

14 Śląski Oddział Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (1924—1939)

15 Problem świadomości zagrożenia ze strony Niemiec w społeczeństwie polskim Górnego Śląska w ostatnich latach II Rzeczpospolitej

16 Reakcja społeczeństwa miasta Krakowa na zajęcie przez Polskę Zaolzia

17 Rady robotnicze w województwie katowickim w latach 1956—1957 na przykładzie wybranych zakładów przemysłu kluczowego

18 Założenia struktury szkolnictwa podstawowego i status nauczyciela w świetle prawa oświatowego (1945—1972)

19 Pierwsze miesiące działalności NSZZ "Solidarność" na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim