Z Dziejów Prawa. T. 4 (12)

red. Adam Lityński, red. Marian Mikołajczyk, red. Wojciech Organiściak
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2011
ISSN: 
1898-6986
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
392
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 24 mm
Oprawa: 
broszurowa, szyta, folia błyszcząca
Numer pracy: 
PN 2868
Inne: 
tab., summ., Zsfg.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, wydawnictwo ciągłe
Język: 
polski
37,80 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Z Dziejów Prawa. T. 4 (12) (całość)

01 Prawo — nieodłączny towarzysz człowieka

02 Czynności przygotowawcze w sprawach kryminalnych rozpoznawanych przez sądy miejskie w Polsce XVI—XVIII wieku

03 O karze pozbawienia wolności w orzecznictwie krakowskiego sądu grodzkiego w XVIII wieku uwag kilka

04 Wincenty Skrzetuski o Radzie Nieustającej

05 Anglosaska doktryna rozdziału władzy XIX wieku

06 Doktryna "wolnego rynku idei". Geneza, ewolucja oraz praktyczne zastosowanie

07 Interpelacje poselskie Klubu Polskiej Partii Socjalistycznej w I Sejmie Śląskim (1922—1929)

08 O rekodyfikacji radzieckiego postępowania cywilnego

09 Demokratyczne Niemcy w projekcie Konstytucji Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec z 1946 roku

10 Ochrona tajemnicy wojskowej w prawie karnym Polski Ludowej (do 1969 roku)

11 Problem niezawisłości w świetle obsady kadr Sądu Najwyższego i Najwyższego Sądu Wojskowego w początkach Polski Ludowej

12 Orzecznictwo karno-administracyjne w walce z alkoholizmem w okresie gomułkowskim

13 Prawo rzymskie w wybranych orzeczeniach Izby Lordów w latach 1999—2009

14 Artykuły wojskowe dla Milicji Karola Stanisława Radziwiłła na tle prawa wojskowego Wielkiego Księstwa Litewskiego; Artykuły Woyskowe dla Milicyi JO Xsiążęcia Jmci K.S. Radziwiłła Wojewody Wileńskiego (materiał źródłowy)

15 Recenzje; Kronika