Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 3 (7)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2011
ISSN: 
2080-492X
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
240
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 16 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Numer pracy: 
PN 2906
Inne: 
tab., wklejka, fot., ilustr., streszcz., summ., Zsfg.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, wydawnictwo ciągłe
Język: 
polski, ukraiński
27,30 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 3 (7) (całość)

01 Śląskie elity wobec zachodnioeuropejskich wzorców kulturowych w XIII wieku

02 Między dwoma organizmami państwowymi - biskup kamieński Herman von Gleichen i jego stosunki z książętami Pomorza Zachodniego oraz margrabiami brandenburskimi

03 Na pograniczu domu ojca, narzeczonego i męża. O problemie opuszczenia Wielkopolski przez Ryksę, córkę króla Przemysła II

04 Wołodysław Opolśkyj w ocinci M. Hruszewśkoho

05 Śląskie baktriany. Próba interpretacji symboliki wielbłąda w heraldyce rycerstwa śląskiego na przykładzie czternastowiecznych pieczęci rodzin von Exau i von Grebelwitz

06 Piastowie i Giedyminowicze. Dzieje wzajemnych stosunków w średniowieczu

07 Elita ziemi dobrzyńskiej na przełomie XIV i XV wieku. Między zakonem krzyżackim a Królestwem Polskim

08 Kształtowanie się podziałów terytorialnych Rusi Czerwonej na przykładzie ziemi lwowskiej

09 Bardiów - ośrodek kultury intelektualnej w późnym średniowieczu

10 Odległe pogranicze. Stanowisko stanów Prus Królewskich, a zwłaszcza Gdańska, wobec problemu zagrożenia tureckiego w latach 1485—1488

11 Karjery publicznych notarijiw u Lwowi XV—XVI st.

12 Elity chłopskie w Polsce w XV—XVI wieku. (Rodziny Bąków-Tomczyków i Zegadłów w podlubelskiej wsi Konopnica)

13 Z badań nad elitami małomiasteczkowymi w Polsce XV-XVI wieku. (Rajcy i ławnicy miasta Kamionki w ziemi lubelskiej)

14 Elity osad prawa wołoskiego na Rusi Czerwonej. Przemiany i trwanie (na przykładzie wsi Lubycza w województwie bełskim od XV do połowy XIX wieku)