Z Dziejów Prawa. T. 10 (18)

red. Marian Mikołajczyk, red. Wojciech Organiściak
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2017
ISSN: 
1898-6986
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
298
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 16 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Numer pracy: 
PN 3701
Inne: 
Zfsg., summ., streszcz., keywords, słowa kluczowe
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, wydawnictwo ciągłe
Język: 
angielski, polski, słowacki
25,20 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18) (całość)

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18) - 01 Zasada praedia debent esse vicina w prawie rzymskim oraz jej znaczenie w polskim prawie cywilnym

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18) - 02 Wincenty Skrzetuski o "sądach zadwornych"

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18) - 03 The Divorce Law in the Kingdom of Hungary

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18) - 04 Zasada demokracji w Konstytucji weimarskiej

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18) - 05 Przestępstwa przeciwko moralności w pracach Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18) - 06 Polskie prawo prasowe w latach 1919—1939

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18) - 07 Koncepcje doktrynalne i wymiar praktyczny postulowanych zmian statutu organicznego województwa śląskiego w okresie II RP

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18) - 08 Prawo spadkowe w nieznanym projekcie kodeksu cywilnego

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18) - 09 O współpracy resortów sprawiedliwości państw socjalistycznych w latach 1958—1963. Kilka uwag w świetle wewnętrznych dokumentów Ministerstwa Sprawiedliwości PRL

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18) - 10 Vznik Slovenskej republiky 1993 vo svetle politických a právnych aspektov

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18) - 11 Prawo w świecie islamu — w stronę koncepcji monizmu normatywnego

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18) - 12 Ordynacja saska dla Woyska Posiłkowego w Polsce z roku 1715; tekst

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18) - 13 Kilka uwag historyka prawa w związku z książką Jacka Wijaczki: „Kościół wobec czarów w Rzeczypospolitej w XVI—XVIII wieku (na tle europejskim)”

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18) - 14 Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2016 (Opracowali Tomasz Adamczyk, Grzegorz Nancka)

Z Dziejów Prawa. T. 10 (18) - 15 Publikacje pracowników Katedry Historii Prawa za rok 2016 (Opracował Tomasz Adamczyk)