Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

Redaktor naczelny: 
Prof. zw. dr hab. Halina Mazurek
Sekretarz: 
dr Jadwiga Gracla