Z Dziejów Prawa. T. 5 (13)

red. Adam Lityński, red. Marian Mikołajczyk, red. Wojciech Organiściak
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2012
ISSN: 
1898-6986
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
416
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 25 mm
Oprawa: 
broszurowa, szyta, folia błyszcząca
Numer pracy: 
PN 2958
Inne: 
bibliogr., summ., Zsfg., streszcz.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, wydawnictwo ciągłe
Język: 
polski, słowacki
42,00 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Z Dziejów Prawa. T. 5 (13) (całość)

01 Wpływ bona fides na odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru w prawie rzymskim

02 Štátoprávny náčrt dejín Vel'kej Moravy

03 Demokracja deliberacyjna w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

04 Wincenty Skrzetuski o liberum veto i konfederacjach w Rzeczypospolitej szlacheckiej

05 Problematyka konstrukcji prawnej organizacji administracji publicznej w doktrynach prawnoadministracyjnych przełomu XIX i XX wieku

06 Krótki kurs historii modernizmu w prawie radzieckim

07 Proces utvárania Slovenských hraníc ako štátnych hraníc ČSR (historické a právne aspekty)

08 Pierwsza nowela ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 roku, zawierającej statut organiczny województwa śląskiego

09 Instytucja prawa odkupu w polskim kodeksie zobowiązań z 1933 roku

10 Recepcia práva a vznik právneho poriadku medzivojnovej Československej republiky

11 Koncepcje ustrojowe niemieckich partii liberalnych w latach 1945—1948

12 Przestępstwa przeciwko ludności i mieniu w kodeksie karnym Wojska Polskiego z 1944 roku

13 Postępowanie doraźne a problem niezawisłości sędziów i niezależności sądów

14 Członkowie Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Rzeszowie. Zarys problemu

15 Wojskowe sądy rejonowe (1946—1955). Powstanie, struktura, sędziowie

16 "Winni zbrodni"? — o próbach rozliczenia "stalinowskich" prokuratorów w latach 1956—1958

17 Inwigilacja środowiska akademickiego w PRL. Służba Bezpieczeństwa w Uniwersytecie Śląskim

18 Artykuły wojskowe H. Radziwiłła dla garnizonu słuckiego z 1733 roku na tle prawa wojskowego Wielkiego Księstwa Litewskiego; Extrakt Artykułów woyskowych za Nayaśniejszych Krolow Polskich... (materiał źródłowy)

19 Recenzje; Kronika