Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 6 (10)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2014
ISSN: 
2080-492X
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
360
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 21 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Numer pracy: 
PN 3213
Inne: 
wklejki, kolorowe ilustracje, tab., streszcz, summ., Zsfg.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, wydawnictwo ciągłe
Język: 
polski, rosyjski
44,10 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 6 (10) (całość)

01 Trzech proboszczów w jednej parafii. Studium o duchowieństwie w średniowiecznym Chrzanowie

02 Franciszek z Asyżu i franciszkanie w czternastowiecznym dominikańskim "Tractatus contra beghardos" Henryka Harrera

03 Protekcja, pokrewieństwo, koleżeństwo i rywalizacja. Mechanizmy funkcjonowania elit politycznych w czternastowiecznej Polsce

04 Michał Awdaniec a początki kościoła parafialnego w Buczaczu

05 Andrzej Czarnysza († 1416) i jego autograf

06 Chebdowie herbu Stary Koń, dziedzice Tropia i Tęgoborzy. Z dziejów małopolskiej rodziny rycerskiej XIV—XVI stulecia

07 Produkcja i konsumpcja słodyczy w wybranych państwach włoskich w XIV i XV wieku

08 Żebrak, sługa i rzemieślnik w elitarnym bractwie Najświętszej Marii Panny w Krakowie (XIV—pierwsza połowa XVI wieku)

09 Rola patronów Królestwa Polskiego w geografii sakralnej późnośredniowiecznego Krakowa

10 Wijs'kowij potienciał pospolitogo ruszennia Sianoc'koi ziemłi u drugij połowini XIV—XV st.

11 O pewnych dogmatach i kontrowersjach historiografii grunwaldzkiej. Miejsce postoju Władysława Jagiełły przed bitwą pod Grunwaldem...

12 Bulla Eugeniusza IV dla królowej Zofii (1434). Wokół obecności schizmatyków na dworze pierwszych Jagiellonów

13 "Durum est nostris absque armis". Kilka słów o pobycie polskich rycerzy w Gdańsku w 1457 roku

14 Działalność finansowa Pawła Olsztyńskiego ze Szczekocin herbu Odrowąż. Przyczynek do aktywności gospodarczej możnych małopolskich w XV wieku

15 Rotacje na wybranych urzędach dworu królowej Elżbiety Rakuszanki (1454—1505)

16 Kilka uwag do genezy i początków hetmaństwa w Polsce

17 "Konno i zbrojno". Obrazi priedstawnikiw rus'kich woennich jełit na pamiatci stankowogo żywopisu pierszoitrietini XVI st. "Bitwa pid Orszeju"...

18 Recenzje i omówienia