Wydawnictwa ciagłe

Cena: 27,30 zł

Katowice 2013
ISSN 0208-5011
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2013
ISSN 0208-5054
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2013
ISSN 0860-2107
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2013
ISSN 0208-5550
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 10

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współudz. Rafał Glajcar
Cena: 27,30 zł

Katowice 2013
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2012
ISSN 0208-5038
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Studia Etnologiczne i Antropologiczne. T. 12: Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności?

red. Kinga Czerwińska, red. Katarzyna Marcol, red. Halina Rusek
Cena: 31,50 zł

Katowice 2012
ISSN 1506-5790
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 12,60 zł

Katowice 2013
ISSN 0860-2107
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Romanica Silesiana. No 7: Controverses littéraires

oprac. Aneta Chmiel, oprac. Andrzej Rabsztyn, oprac. Zuzanna Szatanik, oprac. Ewelina Szymoniak, red. Krzysztof Jarosz

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9

red. Jan Iwanek, red. Mieczysław Stolarczyk, współudz. Marian Mitręga
Cena: 35,70 zł

Katowice 2012
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 33,60 zł

Katowice 2012
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony