Zapowiedzi

„Neophilologica” 2018. Vol. 30: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes

red. Wiesław Banyś, współudz. Anna Krzyżanowska, współudz. Monika Sułkowska
Cena: 0,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3617-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2018
ISSN 0208-5550
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

„Theory and Practice of Second Language Acquisition” 2018. Vol. 4 (2)

red. Danuta Gabryś-Barker, red. Adam Wojtaszek
Cena: 0,00 zł

Katowice 2018
ISSN 2450-5455
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3621-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3403-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3527-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3603-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3531-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 0,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3511-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 31,50 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3629-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony