Sebastian Stach

Sebastian Stach – dr, adiunkt w Instytucie Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach posiada ponad 12-letni staż pracy jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowania i prowadzenia stron internetowych oraz kursów e‑learningowych dla potrzeb szkolnictwa wyższego. Autor kilku stron internetowych stworzonych dla potrzeb Uniwersytetu oraz ponad 20 kursów zdalnych w tym w ramach projektu UPGOW (Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2009 prowadził warsztaty z informatyki w ramach projektów "Aktywny w szkole – aktywny w życiu" oraz „Partnerzy w nauce” współorganizowanych przez Uniwersytet Śląski i Wszechnicę Śląską przy udziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekty były współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowane do społeczności szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: uczniów, nauczycieli, dyrektorów, a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego prowadzących te szkoły. Autor ponad 40 publikacji naukowych, brał udział w ponad 30 naukowych konferencjach, kongresach, sympozjach, seminariach krajowych zarówno międzynarodowych jak i zagranicznych. [20.07.2012]