Ewa Jaskółowa

Ewa Jaskółowa – prof. dr hab., kierownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Od początku swej kariery naukowej interesuje się problemami literatury i dydaktyki. Sprawność interpretacyjną i świadomość literaturoznawczą uznaje za podstawę działań dydaktycznych nauczyciela języka polskiego w szkole. Jest autorką kilku książek: Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego (Katowice 1988), Od poezji kosmosu do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka(Katowice 1997), Od „Bogurodzicy” do poezji Szymborskiej. Historialiteratury (Warszawa–Chicago 2001), „Kto to był”. Żona Lota w poezji XXwieku, czyli rozbijanie stereotypu (Katowice 2006). [2012] [R]