Dawid Staniek

Dawid Staniek – absolwent kierunku pedagogicznego na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, posiada praktyczne doświadczenie w zakresie obsługi i wykorzystania systemów CMS. Jest Administratorem Wydziałowego Portalu Edukacyjnego Erudyta (www.erudyta.weinoe.us.edu.pl), strony internetowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning” (2009-2012), (www.dlcc.us.edu.pl), które są oparte o system CMS Drupal. Bral udział w kilku konferencjach naukowych, prowadził warsztaty w zakresie wykorzystania systemu CMS Drupal, inne. Ukończył studia z wyróżnieniem, praca dyplomowa na temat „Wykorzystanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni edukacyjnej w Internecie” została obroniona na ocenę Bardzo dobry. [20.07.2012]