Izabella Franiel

Izabella Franiel, biolog, adiunkt w Katedrze Ekologii Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania badawcze: strategia życiowa roślin pionierskich, takich jak Betula penula Roth i metalofitów rosnących na siedliskach antropogenicznych, opis cech life history oraz poznanie przebiegu procesów adaptacyjnych, a także mechanizmów kształtowania się różnych typów rozmieszczenia przestrzennego gatunków w warunkach ekstremalnych (brak wody, niska trofia, wysokie temperatury).

Wyniki dotychczasowych badań opublikowała w różnych czasopismach krajowych i zagranicznych, prezentowała na  konferencjach w Polsce i za granicą w postaci doniesień. Brała również udział jako kierownik w kilku grantach badawczych. Od wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Klubu Ekologicznego. [11.07.2012][R]