Marek Jachimowski

Marek Jachimowski, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: nauki o polityce, pracownik naukowy Zakładu Dziennikarstwa w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor teoretycznej koncepcji periodycznej komunikacji medialnej, zaprezentowanej w pracy pt. Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Studium prasoznawczo-politologiczne o demokratyzacji komunikacji medialnej. Publikuje w Polsce, Niemczech i w Rosji.

 

Wybrane publikacje:

M. Jachimowski: Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Studium prasoznawczo-politologiczne o demokratyzacji komunikacji medialnej. (Katowice 2006).

M. Gierula, M. Jachimowski (red.): Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego. (Sosnowiec 2014). [06.04.2017]