Zygmunt Ziątek

Zygmunt Ziątek, doktor habilitowany, literaturoznawca, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest współautorem II tomu Literatury polskiej 1914–1975 („Wiedza Powszechna”1993), autorem książek Wiek dokumentu (IBL PAN, 1999) i Ksawery Pruszyński (PIW 1972), oraz kilkudziesięciu rozpraw i artykułów (drukowanych w wydawnictwach zbiorowych i czasopismach), dotyczących głównie zjawisk z pogranicza pisarstwa dokumentarnego i problematyki miejsca w literaturze. Beata Nowacka i Zygmunt Ziątek napisali razem książkę Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza („Znak” 2008, przekład hiszpański 2010, przekład włoski 2012). [14.01.2013]