Alicja Gałązka

Alicja Gałązka, doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Uniwersytecie Śląskim. Od kilkunastu lat prowadzi badania oraz praktyczne warsztaty z zakresu dramy, bierze udział w licznych projektach dramowych w kraju i za granicą. Specjalizuje się w problematyce wykorzystywania dramy w glottodydaktyce, opracowała własną metodę nauczania języków obcych FLS, opartą na dramie kreatywnej. Autorka licznych publikacji w tym zakresie, kilkudziesięciu artykułów, monografii Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce (2008), redaktor prac zbiorowych: Drama for learning and creativity (2010), Między twórczością a literaturą (2010). [20.05.12][R]