Marcin Maciołek

Mariusz Maciołek – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Sekretarz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą rozwoju zasobu leksykalnego polszczyzny współczesnej i historycznej, wpływu techniki na rozwój języka, historii i gramatyki historycznej języka polskiego oraz glottodydaktyki polonistycznej. [08.09.2023]

Lista publikacji