Marek Pacukiewicz

Marek Pacukiewicz, kulturoznawca, pracownik Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor monografii Dyskurs antropologiczny w pisarstwie Josepha Conrada (2008) i Grań kultury. Transgresje alpinizmu (2012). [09.02.2021]