Ryszard Skulski

Ryszard Skulski, doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

 

Zainteresowania badawcze: fizyka i technologia materiałów ferroelektrycznych i relaksorowych, zjawiska transportu elektrycznego, materiały do budowy przetworników piezoelektrycznych i elektrostrykcyjnych. [23.09.2016]

 

Wybrane publikacje:

 

1. Z. Surowiak, M. F. Kupriyanov, A. E. Panich, R. Skulski

    The properties of the non-stoichiometric ceramics (1-x) PbMg1/3Nb2/3O3-(x) PbTiO3

    Journal of European Ceramic of Society 21 (2001) 2783-2786

 

2. R. Skulski, P. Wawrzała, D. Bochenek, K. Ćwikiel

    Dielectric and electromechanical behaviors of PMN-PT ceramic samples

    Journal of Intelligent Material Systems and Structures 18 (2007) 1049-1056

 

3. D. Kuscer, J. Korzekwa, M. Kosec, R. Skulski

    A-and B-compensated PLZT x/90/10: Sintering and microstructural analysis

    Journal of the European Ceramic Society 27 (2007) 4499-4507

 

4. D. Bochenek, R. Skulski, P. Wawrzała, D. Brzezińska

    Dielectric and electric conductivity and ferroelectric properties of sol-gel derived PBZT ceramics

    Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) 5356-5363

 

5. D. Bochenek, P. Kruk, R. Skulski, P. Wawrzała

    Multiferroic ceramics Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 doped by Li

    Journal of Electroceramics 26 (2011) 8-13

 

6. D. Bochenek, R. Skulski, P. Wawrzała, D. Brzezińska

    Dielectric properties of Pb0.75Ba0.25(Zr0.65Ti0.35)1-zSnzO3 ceramics

    Ferroelectrics 418 (2011) 82-87

 

7. R. Skulski, P. Wawrzała, D. Bochenek, J. Kulawik, D. Szwagierczak, P. Niemiec

    Multilayer ceramic capacitors based on the PMN-PT-PFN solid solution

    Adaptive, Active and Multifunctional Smart Materials Systems. Advances in Science and Technology 77 (2013) 41-46

 

8. D. Bochenek, R. Skulski, P. Wawrzała, P. Niemiec

    Ceramics PMN-PT-PFN for multilayer capacitors

    Adaptive, Active and Multifunctional Smart Materials Systems. Advances in Science and  Technology 77 (2013) 47-52

 

9. R. Skulski, D. Bochenek, P. Wawrzała, G. Dercz, D. Brzezińska

    Technology and properties of PBZTS ceramics

    International Journal of Applied Ceramic Technology 10, 2 (2013) 330-338

 

10. D. Bochenek, P. Niemiec, R. Skulski, A. Chrobak, P. Wawrzała

    Ferroelectric and magnetic properties of the PMN-PT-nickel zinc ferrite multiferroic ceramic composite materials

     Material Chemistry and Physics 157 (2015) 116-123