Marta Zając

Marta Zając, doktor habilitowany nauk humanistycznych w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego. Jej obecne zainteresowania badawcze obejmują teologię kultury oraz badania nad tożsamością płciową. Interesuje się również śladami judaizmu w chrześcijaństwie i kulturze Zachodu. Jest autorką dwóch monografii: The Feminine of Difference. Gilles Deleuze, Hélène Cixous and Contemporary Critique of the Marquis de Sade (Frankfurt 2002) oraz Przestrzeń kobiety w chrześcijańskiej koncepcji Boga. Głosy teologów XX-wiecznych a (kon)teksty feminizmu (Katowice 2013), jak również kilkudziesięciu artykułów w języku polskim i angielskim. Zredagowała interdyscyplinarne studium: Figury i znaczenia mądrości (Katowice 2016) [05.01.2019]