Mariusz Jochemczyk

Mariusz Jochemczyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach oraz Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego. Zastępca redaktora naczelnego półrocznika naukowego „Fabrica Litterarum Polono-Italica”. Wybrane publikacje: Rzeczy piekielne. Wokół „Poematu Piasta Dantyszka” Juliusza Słowackiego (Katowice 2006), Sploty tradycji. Dwugłosy o literaturze polskiej XX wieku (Katowice 2014), Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne (Katowice 2015). Współautor publikacji: Nasz Broniewski. Prelekcje warszawskie (Katowice 2010), Myśleć Kafką. Teksty i konteksty (Katowice 2023). [26.06.2023]