Andrzej Rabsztyn

Andrzej Rabsztyn, doktor habilitowany nauk humanistycznych w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Autor dwóch monografii L’écriture et le langage dans le roman épistolaire français et polonais de 1760 à 1820 (Katowice, PARA 2005), L’hybridité du roman français à la première personne (1789-1820) (Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach opublikowanych w Polsce i za granicą (Francja, Hiszpania, Czechy, Rumunia, Słowacja, Stany Zjednoczone, Turcja). Prowadzi badania dotyczące powieści w listach, powieści w formie pamiętnika, korespondencji pisarzy, dziennika intymnego. [11.10.2019]