Karolina Jędrych

Karolina Jędrych, doktor, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Uczy w szkole podstawowej i gimnazjum. Pisze blog LekcjePolskiego.com.

 

Zainteresowania badawcze: interpretacja i reinterpretacja literatury dziecięcej i młodzieżowej, dydaktyka literatury oraz nowoczesne technologie i media w nauczaniu języka polskiego.

 

Wybrane publikacje: współredaktorka książki: Nowe odsłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku (Katowice 2013), autorka artykułów o literaturze dziecięcej i młodzieżowej, badaczka twórczości Marii Krüger. Autorka książki Portret dziewczynki, dziewczyny i kobiety w powieściach Marii Krüger (w druku). [23.06.2016]