Andrzej Sładek

Andrzej Sładek – dr hab., jest kierownikiem Zakładu Algebry i Teorii Liczb w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz profesorem nadzwyczajnym tej uczelni. Specjalizuje się w teorii form kwadratowych, ciał uporządkowanych oraz rzeczywistej geometrii algebraicznej. Wykłada m.in. algebrę liniową, algebrę, teorię liczb, teorię Galois oraz teorię reprezentacji liniowych grup. Jest promotorem ponad 120 prac magisterskich oraz 4 rozpraw doktorskich. [28.08.2012]