Maria Janoszka

Maria Janoszka – adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii literatury epok oświecenia i romantyzmu, tradycji oświeceniowej i romantycznej w literaturze współczesnej, twórczości Jana Potockiego, komparatystyki literackiej i dziejów różnorodnych kategorii estetycznych. Autorka książki „Rękopis znaleziony w Saragossie” Jana Potockiego i wybrane powieści XX wieku (Fowles – Rosendorfer – Gretkowska) (Katowice 2018), a także szkiców omawiających dorobek twórców oświeceniowych i romantycznych oraz współczesnych. Współredaktorka kilku tomów zbiorowych poświęconych zagadnieniom kultury literackiej XVIII i XIX wieku, m.in. Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej… Autorzy – dzieła – czytelnicy (cz. 5, Katowice 2014; cz. 6, Katowice 2016) [10.01.2022]