Ewa Fonfara

Ewa Fonfara, doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, dydaktyk, recenzent podręczników szkolnych do języka polskiego i materiałów metodycznych dla nauczycieli.

Zainteresowania badawcze: literatura śląska w perspektywie diachroniczno-synchronicznej, współczesna literatura dla dzieci i młodzieży, literatura współczesna dla dorosłych i jej recepcja oraz czytelnictwo i jego upowszechnianie jako forma uczestnictwa w kulturze. [10.12.2012][R]