Marta Nadolna-Tłuczykont

Marta Nadolna-Tłuczykont, doktor  w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: literatura dla dzieci i młodzieży, zjawiska cenzury, biografistyka, wiedza o kulturze, komunikacja w Internecie, techniki zapamiętywania i efektywnego uczenia się.

 

Autorka książki: Powrót książek „zakazanych” do współczesnych odbiorców (wybrane zagadnienia) (Katowice 2013). [25.03.2021]