Ewa Gębicka

Ewa Gębicka, dr hab., prof. UŚ. Pracuje w Instytucie Nauk o Sztuce Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się  w zagadnieniach    kinematografii jako instytucji życia społecznego i przemysłu kultury. Przedmiotem jej zainteresowań są artystyczne, organizacyjne i finansowe aspekty funkcjonowania kina, zagadnienia produkcji, dystrybucji i promocji filmów. Współautorka i autorka książek oraz artykułów dotyczących zagadnień z zakresu historii i współczesności polskiego kina. [29.03.2022]