Aleksandra Zok-Smoła

Aleksandra Zok-Smoła, magister, asystent w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej.

 

Zainteresowania badawcze: dydaktyka języka, gramatyka języka polskiego, literatura dla dzieci i młodzieży.

 

Wybrane publikacje: Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży (współudział w redakcji, Katowice 2014), Pedagogika szkolna. Materiały dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela (współudział w redakcji, Katowice 2014), O (nie)obecności przyimka w szkolnym kształceniu językowym. W: Z problematyki kształcenia językowego. T. V. Red. E. Awramiuk (Białystok 2014). [20.11.2015]