Agnieszka Adamowicz-Pośpiech

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. Publikowała m.in. na łamach „Twórczości”, „Tekstów Drugich”, „Ruchu Literackiego”, „Kultury Współczesnej”, „The Conradian” i „Conradiana”. Opublikowała cztery monografie (m.in. Seria w przekładzie, Katowice 2013; Podróże z Conradem, Kraków 2016). Współredagowała kilka tomów poświęconych kulturze (Bridges Between Lands and Cultures, Newcastle-upon-Tyne 2018), literaturze (Beyond Borders. Transgressions in European Literatures, Vandenhoeck & Ruprecht, 2021) i tłumaczeniu (Cultural and Linguistic Issues in Translation, Katowice 2020). Jest członkiem rad naukowych czasopism „Yearbook of Conrad Studies” (Poland) i „The Conradian” (UK). Zajmuje się teorią przekładu, adaptacjami i współczesnym dramatem brytyjskim. [21.12.2021]