Magdalena Bartłomiejczyk

Magdalena Bartłomiejczyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Translatoryki Instytutu Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego, tłumacz języka angielskiego i niemieckiego z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem.

 

Zainteresowania badawcze: pragmatyczne aspekty tłumaczenia symultanicznego (przede wszystkim badania obserwacyjne na autentycznym materiale), socjolingwistyka oraz języki specjalistyczne.

 

Wybrane publikacje: artykuły w czasopismach takich jak Interpreting, The Interpreter and Translator Trainer, Poradnik Językowy oraz w licznych tomach zbiorowych, między innymi w serii Benjamins Translation Library. Autorka haseł dotyczących teorii tłumaczenia ustnego do Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies oraz Encyclopedia of Applied Linguistics wydawnictwa Blackwell. [14.10.2016]