Ewa Ficek

Ewa Ficek – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu. Członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Obszar jej zainteresowań badawczych wyznaczają m.in. zagadnienia genologii lingwistycznej, teorii tekstu, stylistyki, a także pragmatyki językowej. Obecnie zastanawia się nad interdyscyplinarną charakterystyką odmian i form dyskursu terapeutycznego oraz przyporządkowanych mu wzorców wypowiedzi. [28.02.2013]