Maciej Sablik

Maciej Sablik - profesor doktor habilitowany nauk matematycznych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Metod Matematycznych w Ekonomii i Finansach w Instytucie Matematyki, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Działalność naukowa: równania funkcyjne i ich zastosowania w matematyce finansowej oraz ubezpieczeniowej. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji z zakresu równań funkcyjnych, w tym najbardziej prestiżowej International Symposium on Functional Equations (od 1979 r. regularnie zapraszany do uczestnictwa w tych dorocznych sympozjach). [17.11.2014]

 

Wybrane publikacje:

 

 1. The continuous solution of a functional equation of Abel. “Aequationes Math.” 39 (1990), 19-39.
 2. On some local topological semigroups.  “Aequationes Math.” 44 (1992), 194-219.
 3. A functional equation of Abel revisited.  “Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg”  64 (1994), 203-210.
 4. The law of large numbers and a functional equation. “Ann. Polon. Math.”  68 (1998), 165-175 (z J. Ger).
 5. Taylor's theorem and functional equations.  “Aequationes Math.”  60 (2000), 258-267.
 6. On a functional equation in actuarial mathematics.  “J. Math. Anal. Appl.”  253 (2001), 16-34 (z T. Riedlem i P. K. Sahoo).
 7. Final part of the answer to a Hilbert's question. Functional Equations - Results and Advances. Edited by Z. Daróczy and Zs. Páles, (Kluwer Academic Publishers 2002), 231-242.
 8. Polynomials and divided differences. “Publ. Math. Debrecen”  66/3-4 (2005), 313–326 (z T. Riedlem i A. Sklarem).
 9. Aggregating randomized and vector valued allocations.  “Aequationes Math.”  70 (2005), 101-116 (z R. Kucharskim).
 10. Homomorphisms and boundedness in topological groups.  “Aequationes Math.”  80 (2010), 119-130 (z R. Gerem).
 11. Mean values for vector valued functions and corresponding functional equations. “Commentationes Math.” 53, No. 2 (2013), 257-271 (z R. Gerem)