Aneta Banaszek-Szapowałowa

Aneta Banaszek-Szapowałowa, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: werbalizacja i konceptualizacja relacji interpersonalnych w języku polskim i rosyjskim. Wybrane publikacje: Cпособы характеристики в русских и польских брачных анкетах в Интернете. (Katowice 2013) [30.04.2019]