Agnieszka Pastucha-Blin

Agnieszka Pastucha-Blin, dr, językoznawca, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Badaczka konceptualizacji odsyłającej do kognitywnych teorii języka. Jej zainteresowania naukowe sytuują się na pograniczu lingwistyki, kultury, psychologii społecznej i socjologii. Zakres analiz językoznawczych obejmuje szeroko pojęte aspekty semantyczne i pragmatyczne dyskursu rozumianego jako obiekt wielowymiarowy, powiązany z sytuacją komunikacyjną. Autorka zajmuje się także zgłębianiem struktur dyskursywnych podporządkowanych mechanizmom perswazyjnym. [25.07.2013]