Dorota Bastek

Dorota Bastek, magister, kulturoznawczyni, doktorantka w Zakładzie Estetyki Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się estetyką ciała, bada związki pomiędzy doświadczeniem estetycznym a etycznym. [12.09.2013]

Lista publikacji