Martyna Fołta

Martyna Fołta, magister, kulturoznawczyni, kurator, doktorantka w Zakładzie Estetyki Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się: sztuka współczesna, miasto, przestrzeń publiczna, społeczeństwo, polityka kulturalna, zarządzanie kulturą. Koordynatorka licznych projektów artystycznych i kulturalnych. [12.09.2013]

Lista publikacji