Agnieszka Madeja

Agnieszka Madeja, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: zagadnienia glottodydaktyczne oraz językoznawcze, w szczególności z zakresu frazeologii i rozwoju zasobu leksykalnego polszczyzny. Od 1998 roku zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania. Od 2006 roku jest członkinią zespołu tworzącego testy certyfikatowego, jest też egzaminatorką i wizytatorką Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Prowadzi zajęcia z zakresu metodyki nauczania na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Jest współtwórczynią programu komputerowego do nauczania frazeologii polskiej FRAZPOL© oraz członkinią ministerialnych komisji rekrutacyjnych osób pochodzenia polskiego na studia w Polsce (Białoruś, Czechy, Litwa, Łotwa, Ukraina). Miała wykłady gościnne na uniwersytetach m.in. na Białorusi, w Czechach, Kanadzie, Macedonii, na Łotwie, w Argentynie, Brazylii, Niemczech, Estonii, Bułgarii, Rosji, Serbii, na Słowacji, Ukrainie, w USA, we Włoszech i na Węgrzech.

 

Wybrane publikacje: wspólnie z Barbarą Morcinek napisała podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych Polski mniej obcy (2007). Współautorka publikacji Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1 (2009). [15.10.2018]