Mirosław Nakonieczny

Dr hab. Mirosław Nakonieczny, prof. UŚ w Instytucie Biologii Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor prac badawczych i popularnonaukowych opisujących zjawisko stresu środowiskowego i jego oddziaływania na procesy fizjologiczne i biochemiczne u bezkręgowców, głównie owadów. Inne projekty badawcze obejmowały zjawisko multistresu i jego oddziaływania na organizmy żywe (w tym z wykorzystaniem pszczoły miodnej jako modelu badawczego), zależności roślina żywicielska – roślinożerca oraz budowę i funkcję przewodu pokarmowego owadów ze szczególnym uwzględnieniem jego mikrobiomu. Wcześniej zaangażowany w czynną ochronę niepylaka apollo z wykorzystaniem metod fizjologii, biochemii i biologii molekularnej. Popularyzator problematyki rozwoju zrównoważonego. [28.04.2021]