Wacław Forajter

Wacław Forajter, dr  hab., ur. 1976 r., pracownik Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Historyk literatury końca XIX i początku XX wieku, krytyk, tłumacz z języka francuskiego. Autor trzech monografii i kilkudziesięciu rozpraw naukowych. Publikował w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Wieku XIX” i w „Wielogłosie”. Interesuje się teorią postkolonialną, badaniami nad środkami transportu, antropologią i historią kultury XIX wieku. [01.08.2022]