Zbigniew Zagała

Zbigniew Zagała, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, starszy wykładowca w Zakładzie Socjologii Rozwoju Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jego zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problemów socjologii kultury, struktury społecznej oraz problematyki społeczeństwa obywatelskiego.

Jest Autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i książki: Samodzielni, samorządni, gospodarni. Bojszowy i Wyry. Ocena pierwszej dekady (Tychy 2006). Współredagował dwie książki: Równi i równiejsi. Zwycięzcy i przegrani. Dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku [wraz z Ewą Jurczyńską-McCluskey i Markiem S. Szczepańskim] (Tychy – Bielsko-Biała 2006) orazChaos oswojony? Województwo śląskie i jego społeczne metamorfozy [wraz z Markiem S. Szczepańskim] (Katowice 2009).

W latach 2010–2014 kierował indywidualnym projektem badawczym NCN nr N N 116 136539 pt.: „Obywatele lokalni i kosmopolityczni. Kto tworzy górnośląskie społeczeństwo obywatelskie?”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w którym w latach 2004–2013 pełnił funkcję członka Zarządu oddziału katowickiego. Jest  także członkiem Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowiceoraz członkiem Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach.[26.03.2014]