Robert Rajczyk

Robert Rajczyk, dr nauk humanistycznych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim wokół problematyki międzynarodowego komunikowania politycznego, propagandy oraz współczesnych systemów politycznych między innymi państw Europy Środkowej i Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Mołdawii oraz Kosowa. Trzykrotnie realizował indywidualne granty badawcze w ramach programu Taiwan Fellowship finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Chińskiej (Tajwanu). [24.04.2019]