Katarzyna Niesporek

Katarzyna Niesporek, adiunkt w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: krajowa i emigracyjna poezja polska drugiej połowy XX wieku, literatura na Górnym Śląsku oraz twórczość najnowsza. Wybrane publikacje: Artykuły naukowe i recenzje ogłaszała w tomach zbiorowych i czasopismach. „Ja” Świetlickiego (2014), Eda. Szkice o wyobraźni i poezji (2015), Boskie, ludzkie. Cztery studia o poetyckim doświadczaniu Boga (2017). Współredaktorka tomów zbiorowych. [15.10.2018]