Zbigniew Feliszewski

Zbigniew Feliszewski, adiunkt Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego, praca doktorska na temat literackości scenariuszy filmowych R.W. Fassbindera; studia i szkice poświęcone R. W. Fassbinderowi, G. Hauptmannowi i M. Haushofer.

 

Zainteresowania naukowe: związki literatury z filmem, współczesna literatura i film niemiecki. [2006]