Anna Nowakowska-Głuszak

Anna Nowakowska-Głuszak - doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Hispanistyki Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, tłumaczka. Zajmuje się analizą języka hiszpańskiego w ujęciu kulturowym. W 2009 roku opublikowała monografię poświęconą różnicom w sposobie wyrażania próśb w języku polskim i hiszpańskim. W chwili obecnej realizuje projekt badawczy, którego celem jest opis hiszpańskiego języka prawa w oparciu o narzędzia lingwistyki kulturowej. [17.11.2014]